Test meet essays and research papers

Sort by:
Scoort betrokkene
Behandelplannen verlengingsadviezen
Mijn stage
Betrokkene heeft
De van Mesdag kliniek
Beschrijving van de instelling[1] De truck Mesdag kliniek is een zelfstandig forensisch psychiatrisch centrum, oftewel, een TBS-kliniek. Sinds twee jaar valt deze niet meer onder justitie. Echter, heeft de behandeling binnen deze kliniek hetzelfde doel als behandelingen binnen justitiële TBS-inrichtingen. Behandeling in een TBS kliniek is gericht op het afnemen van delictgevaarlijk gedrag, inzicht krijgen in eigen problematiek en verantwoordelijkheid nemen..
Check the price
for your project
we accept
Money back
guarantee
100% quality